FOTA Z OSLAVY 40. VÝROČÍ  VZNIKU KLUBU

Kliknutím na miniaturu dojde k jejímu zvětšení